Izsledki najnovejših raziskav in študij kažejo, da bo poreklo vrbniške žlahtine ostalo skrivnost. Svetovna baza podatkov o sortah grozdja vsebuje podatke o DNA za večino sort.

Analize so se izvajale tudi pri žlahtini iz Vrbnika, vendar se njen DNA ne ujema z nobeno sorto na svetu.

Pridevnik v imenu (žlahtno) v staroslovanskem jeziku pomeni plemenito, zato je ta avtohtona, edinstvena in posebna vrbniška plemenita sorta na vrbniškem polju razvila svoje dobre lastnosti.

Za žlahtino je zanimljivo, da je prodaja njenih buteljk najštevilčnejša u Republiki Hrvaški.

Letno se proda skoraj en milijon buteljk.

HOTEL-VINOTEL
ONLINE BOOKING